September 1, 2013

מהנעשה בחווה בבית זית (מתחילים עוד שנה של יצירה ועשייה מתחת לבית…)

 

מהמשרד, מהשדה, מההרים, מהמטבח…

 

בימים עמוסים מזריחה עד שקיעה, במירוץ לסיים את השתילות לפתחה של השנה החדשה, התפנינו רגע לעדכן, לסכם ולברך…

 

אז נעדכן שתילים הגיעו לבסוף, ערוגות פונו, תוחחו, סוקלו ויושרו ושו...

Please reload

עלונים מומלצים

עלון מס' 106 - 14.7.15: על סוגי הדלעות השונים...

July 14, 2015

1/10
Please reload

עלונים לפי מספרים ומתכונים לפי סוגי הירקות
Please reload

(עמותת קיימא"- ארגון נוער סביבתי חברתי (ע.ר 580568103"

© All Rights Reserved Kaima 2013