January 1, 2014

מהנעשה בחווה בבית זית (שדה בהמתנה מתחת לבית...)

 

מהמשרד…

 

היום שלחנו את החיובים על חודש דצמבר שהסתיים. במיוחד ממי שהיו לו שינויים ובקשות של הרגע האחרון אנו מבקשים להיות ערניים לסכום החיוב ולוודא שכל הבקשות אכן עודכנו במערכת.

אנו מקווים בקרוב לעבור למערכת הזמנות חדשה בה את...

Please reload

עלונים מומלצים

עלון מס' 106 - 14.7.15: על סוגי הדלעות השונים...

July 14, 2015

1/10
Please reload

עלונים לפי מספרים ומתכונים לפי סוגי הירקות
Please reload

(עמותת קיימא"- ארגון נוער סביבתי חברתי (ע.ר 580568103"

© All Rights Reserved Kaima 2013