October 28, 2014

מהנעשה בחוות קיימא (יין ישמח לבב אנוש)

 

 

מהמשרד…

 

  • אנו מבקשים מהלקוחות שאוספים את סל הירקות מנקודת חלוקה-לשים לב לשם ולתאריך המופיעים על המדבקה ולקחת את הארגז הנכון…

  • אנחנו תמיד מנסים להשתפר; בביקורות האיכות שלנו עם הירקות, בהכנת הסלים עם הבקשות המיוחדות ועם שאר ה...

Please reload

עלונים מומלצים

עלון מס' 106 - 14.7.15: על סוגי הדלעות השונים...

July 14, 2015

1/10
Please reload

עלונים לפי מספרים ומתכונים לפי סוגי הירקות
Please reload

(עמותת קיימא"- ארגון נוער סביבתי חברתי (ע.ר 580568103"

© All Rights Reserved Kaima 2013