February 4, 2015

מהנעשה בחוות קיימא (מחכים לאביב שיבוא)

 

 

מהמשרד…

  • בשבועות הקרובים כתיבת העלון תעבור בחלקה לדור החקלאים הצעירים. אי אפשר להמעיט בחשיבות של העברת הלפיד… בהצלחה לכותבים ולצלמים המוכשרים.

  • כפי שתקראו עוד קצת בדיווח מהשדה, בזמנים הקרובים נזמין יותר ירקות מהחקלאים הדרומ...

Please reload

עלונים מומלצים

עלון מס' 106 - 14.7.15: על סוגי הדלעות השונים...

July 14, 2015

1/10
Please reload

עלונים לפי מספרים ומתכונים לפי סוגי הירקות
Please reload

(עמותת קיימא"- ארגון נוער סביבתי חברתי (ע.ר 580568103"

© All Rights Reserved Kaima 2013