(עמותת קיימא"- ארגון נוער סביבתי חברתי (ע.ר 580568103"

© All Rights Reserved Kaima 2013 

שיחה בין החסות

צוות צעיר ומבוגר בשיחה בין ערוגות החסה