top of page
Kaima logo

מדיניות גידול - חוות קיימא בבית זית

ראשית, אין לנו תו תקן אורגני. התלבטנו רבות, ולבסוף החלטנו שעלויות קבלת האישור אינן הוגנות, ושאנו מאמינים בעיקר בשמירה על אמון מלא מול הקהילה הגדלה של לקוחות- שותפים מרוצים. אתם מוזמנים תמיד להגיע לשדה, להכיר את החקלאים, לראות כיצד אנו מגדלים ירקות בתנאים לא פשוטים. פלאחים למהדרין. 

אנו מגדלים ירקות במספר מוקדים

בשדה שלנו, שהוא החלק הארי, אנו מאמינים בגידול טבעי ככל הניתן. הירקות הגדלים בשדה הפתוח נהנים מעקרונות הגידול הטבעי: ללא ריסוסים (גם לא אורגניים), דישון המאושר לחקלאות האורגנית בלבד, וכמה שיותר טיוב הקרקע על ידי שמיטתו מפעם לפעם וגידול צמחים קושרי חנקן על מנת להעשיר את הקרקע. זוהי אחת הדרכים הרדיקליות ביותר לגדל ירקות. אנו מאבדים תוצרת רבה למזיקים שונים, אך מעדיפים לא לפגוע בטבע הסובב אותנו. 

בחממות שלנו,
בכל החממות אנו מגדלים רוב השנה פלפלים, עגבניות, עגבניות שרי ומלפפונים. בחורף אנו מגדלים בעיקר ירוקים. בחממות אנו משתמשים אך ורק בקומפוסט אורגני המאושר בחקלאות האורגנית אך בשונה מהשדה הפתוח, אנו משתמשים בריסוסים אורגנים בתוך החממות (מאושרים בחקלאות האורגנית) אך משתדלים להמעיט ככל הניתן. חשוב לציין שלא ניתן לגדל זנים מושבחים כגון עגבניה, פלפל ומלפפון בשטח הפתוח.

כשרות

בחוות קיימא בית זית אנו מפרישים תרומות ומעשרות כדין מכל הפירות והירקות, בליווי ופיקוח של ארגון "צהר פיקוח מזון" (תעודת פיקוח של צהר). על המוצרים הנלווים אין פיקוח. החווה אינה מחזיקה בתעודת הכשר מטעם הרבנות הראשית.

כבכל שנת שמיטה הרבנות ביצעה היתר מכירה גם לחוות קיימא: אישור היתר לירקות, אישור היתר לפירות.

teens after beet harvest
bottom of page